امداد خودرو سایپا سیستم‌های مالی و اداری
کد کاربر
رمز
 

 

نکاتی آموزشی از نهج البلاغه:

- پیش از پذیرش هر کاری، به دانش آن مجهز شوید.«حکمت ۴۳۹»

- به جای ازدیاد کارها به تداوم صحیح آنها بیندیشید. «حکمت ۲۷۰»

- برای رسیدن به هدف ها و مقام های بلند، همّت بلند داشته باشید.«خطبه ۲۱۱»

- از تجارب پند بگیرید و از آنها بهره برداری کنید تا دچار نقص نشوید.«خطبه ۱۷۵»

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>