امداد خودرو سایپا سیستم‌های مالی و اداری
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

 

 "روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد"

 

روابط عمومی بهترین نمایانگر اوضاع داخلی یک نهاد از یک سو و از سوی دیگر منعکس کننده چگونگی مسایلی است که در آن نهاد می گذرد. 

                                          "حضرت امام خامنه ای(مدظله)"

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>